Typy rozhraní

Oznámení o typech rozhraní pro připojení k veřejné komunikační sítí společnosti Jaroslav Hlava

Společnost Jaroslav Hlava se sídlem v obci Černožice oznamuje dle §73 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.

Podporovaná rozhraní společnosti Jaroslav Hlava
Rozhraní Specifikace
Wireless LAN 2,4 GHz IEEE 802.11b
Wireless LAN 5 GHz IEEE 802.11a
ETHERNET 100Base-T (RJ-45F) IEEE 802.3
ETHERNET 1000Base-T (RJ-45F) IEEE 802.3